Skip to content
img092

Historik

37 nautiska mil (ca7 mil) avstånd från Stockholm Nybrokajen ligger Svea Sandö. Fram till artonhundratalets mitt var verkligen ön en SANDÖ då sanden inte bands av dagens tallar (ca 8000), 6 Granar och gräs. Sandhamn nämns första gången 12 juli 1289, i ett gåvobrev från konung Magnus Ladulås som skänker Runmarö, Vindalsö samt Svea Sand til S:ta Clara kloster i Stockholm. Sandhamn nämns också i en segelbeskrivning i Valdemar Seirs jordebok. Då Eknö kartlades första gången år 1640 karterades även en del av Sandhamn, som vid denna tid fortfarande var obebodd och användes som betesholme. 30 juli 1655, stationerades linjeskeppet Tre Lejon vid Sandön, då Karl X Gustav förstod vikten av att bevaka det strategiska inloppet till Stockholm. år 1671, fanns en stjärnskans på den plats där tullhuset ligger idag, då fanns det även en litet antal bostäder. En tullstation etablerades i slutet av sextonhundratalet och lotsarna, som bott på Eknö tidigare, flyttade senare till Sandhamn. Byn är ett tjänstemannasamhälle med små tomter, eftersom man inte behövde leva av vad naturen gav, som skärgårdsbefolkningen i övrigt. Enstaka turistresor gick till Sandhamn redan från 1865, då hörde Sandhamn till en av de första öarna med regelbunden ångbåtstrafik. Och med båtarna kom turisterna! 

Intresserad av att gå en guidad tur tag kontakt med  Sandhamnsguiderna.

DC3_0277

Lotsarna

I slutet av 1600-talet etablerades lotsverksamheten på allvar på Sandhamn. Lotsarna bodde emellertid på närliggande Eknö där de hade sina hemman med tillhörande mindre jordbruk. Sandhamn bestod på den här tiden till största delen av stora sandfält, eftersom det då inte fanns någon tallskog eller annan sammanhängande vegetation som band sanden. Vid samma tid kom även de första tullarna till ön. Med den ökande sjöfarten och lots- och tullverksamheten kom också behovet av en s.k. krogstuga på ön och 1672 öppnade det första värdshuset på Sandhamn. Vid 1800-talets mitt hade båttrafiken ökat och behovet av lotsning blev större. Lotsarna på Eknö lämnade sin ö och bosatte sig på Sandhamn permanent. Sandhamn hade sedan länge varit lotsarnas mark men trots att tulltjänstemännen tog en hel del av marken fick lotsarna betala skatt till dem och tulltjänstemännen var befriade från avgifter. Det sägs därför att förhållandet mellan tullare och lotsar länge var väldigt kyligt.
DC3_1280

Tullen

Runt 1670 upptäckte tullen öns strategiska läge och öppnade en tullstation. I och med tullens etablering började en liten by växa fram. Under sommaren 1719 brändes all bebyggelse ner till grunden av ryssarna, men efter något år hade allt byggts upp igen. 1726 öppnades Sandhamnsleden för utländska fartyg och tullens verksamhet ökade. År 1752 behövde tullen en större byggnad och det stora tullhuset uppförs. Huset, som byggdes i sten, ritades av slottsarkitekten Carl Hårleman. För att ge plats åt huset revs eller flyttades flera byggnader, bland annat flyttades Sandhamns Värdshus som hade byggts några år tidigare.

img089

Seglarmetropolen

Kungliga Segelsällskapet har alltid spelat en stor roll för Sandhamn. KSSS bildades 1830 och är utanför Storbritannien världens äldsta segelsällskap. 1897 stod klubbhuset på Sandhamn klart.
Under 1900-talet blev Sandhamn allt mer en seglarmetropol och 1939 anordnades den andra Gotland Runt-seglingen som nu fick målet vid Sandhamn. Den första Gotland Runt-seglingen 1937 hade Visby både som start och mål. I och med att man år 1938 lagstadgade om två veckors semester i Sverige kunde de flesta nu åka på semester. Under 1940-talet kommer området i Trouville till i form av små sportstugor, stugor som var typiska för tidens funktionella stil. 1963 flyttades även starten till Sandhamn. Medan andra öar i Stockholms skärgård har haft fiske och jordbruk som traditionell näring har Sandhamn varit ett tjänstesamhälle med turism som försörjning.

DSC3409

Lökholmen

Heinecke som köpte Lökholmen 1909, var något av en modern renässans furste och hade en förmögenhet som lät honom odla alla sina intressen bla astronomi, han byggde därför ett eget observatorium som skulle likna de 1700-talets fyrar som finns på Korsö och Grönskär. Idag är tornet stängt pga av rasrisk, och stjärnkikaren finns i dag på Ängbys gymnasium. På Trollharan lät Kurt Heinecke bygga ett 3 våningar högt härbre som inte stod kvar mer än ett par år, då blixten tände eld på härbret och det brann ned. Heinecke återuppbyggde huset på Trollharan i form av en ”Rhenborg” Hoheneck med ett torn fyllt av medicinsk kuriosa. 1914 sprängdes en grotta i berget under borgen, grottan bevakades av 2 tyska kanoner. 1919 byggdes Trollgården på Lökholmen varefter huset på Trollharan som inte brukades längre och revs.