Skip to content

Grönskär

Så långt bort men ändå så nära

allrum_konferens

Konferens och övernattning på Grönskär

Med båt tar man sig snabbt och vackert ut till Grönskär. Fyren på Grönskär har blivit förklarat som byggnadsminnesmärke tack vare sin ovanliga arkitektur. Efter en guidad tur i Grönskärs fyr, en titt i fotogenboden och blick ut mot det öppna dånande havet myser vi med middag och kaffe inne i fyrmästarbostaden. Skiner solen och värmer klipporna grillar vi ute och dukar upp utomhus. De som vill är välkomna att basta. Ett upplevelserikt och spännande sätt att göra mötet till en minnesvärd skärgårdsupplevelse!

Kontakta  Sandhamnsguiderna för bokning.

Grönskär historik

Grönskär var tidigt en av ytterskärgårdens viktigaste säsongsfiskeplatser. Redan under 1600-talet fanns här också en båk, uppförd av träbjälkar, som skulle vägleda sjöfarande. Den nuvarande fyren, som var i bruk till 1961, är från 1770-talet och har bland annat på grund av sin ovanliga arkitektur blivit förklarat som byggnadsminnesmärke.
Redan under 1600-talet fanns emellertid en fyrbåk på Grönskär. Fyrbåken blåste ned under en häftig storm hösten 1691. Båken åkeruppfördes, men efter att ånyo blivit skadad 1768 beslöt man att låta bygga en fyr i sten. Farleden förbi Grönskär, Sandhamn och Kanholmsfjärden hade visserligen varit känd ända sedan 1616, men till en början tilläts endast flottans fartyg att segla denna led, handelsfartygen fick ta andra farleder. Under frihetstiden på 1700-talet främjades handelsutbytet med andra länder i den statliga handelspolitiken och det blev aktuellt att underlätta handelsfartygens infart till Stockholm.Segelleden förbi Grönskär öppnades då även för civil handelstrafik. Det blev därför viktigt med en välordnad fyrplats vid Grönskär och 1769 fick arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz i uppgift att rita fyr och fyrvaktarbostad vid Grönskär.

Fyren invigdes 1770 och idén till den fyrkantiga byggnadskroppen med avfasade hörn, sägs arkitekten ha fått under en Italienresa då han passerade Neapelbukten och därvid fäste sig vid en fyr med liknande utseende.Till en början byggdes ett lågt fyrtorn som emellertid byggdes på med 11 alnar 1787. 1843 var det dags för nästa modernisering och förändring då en lanternin med fotogen eldat ljus fick ersätta kolelden på galler i fyrens topp.Den gråputsade fyren och fyrvaktarbostället har ett dominerande läge uppe på Grönskärs högsta punkt. Vegetationen på ön består av gräs och låga, krypande buskar. Grönskär var också en av ytterskärgårdens säsongfiskelägen. Ingen bebyggelse från denna tid finns dock bevarad. Den enda bebyggelsen på Grönskär i dag är fyren och de byggnader som hör till denna, samt några enkla övernattningsstugor från 1900-talet.

Så långt bort men ändå så nära

Grönskär