Skogen

DSC_0330
DSC0422
DSC2379

Stora delar av Sandön är tallskog med enstaka inslag av gran. Det finns ingen bebyggelse och anledningen till det är att hela ön är uppdelad i smala hemmansdelar och de får inte bebyggas. Träden växer glest och låter solen sila in mellan stammarna och belysa blåbärsriset. Det är en vacker skog vars mark till största delen täcks av  ljung, lingon, blåbärsris och mossa. Det finns flera små promenadstigar att gå på. Stigarna är mjuka och dämpande av barr och sand som gör löpning till en njutning.